Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:7 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:7

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 12:00 dnia 05.06.2013 do godz. 12:00 dnia 06.06.2013

Obszar: Województwo świętokrzyskie

Przebieg: W związku z nadal prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym oraz spływem wód opadowych w zlewniach Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, a także na mniejszych ciekach na terenie województwa  i w zlewniach zurbanizowanych, spodziewany jest ponowny wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą się utrzymywać.

Na Wiśle dalszy wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na odcinku ujście Czarnej Staszowskiej-profil Zawichost, a obecnie występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych będą utrzymywać się.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Agnieszka Malota