Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 38 - intensywne opady

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 38
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 19:00 dnia 27.05.2013 do godz. 09:00 dnia 28.05.2013
Przebieg: Przewidywane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, miejscami do 40 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Grzegorz Baca
Godzina i data wydania godz. 18:48 dnia 27.05.2013
SMS IMGW PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 woj. swietokrzyskie od 19:00/27.05 do 09:00/28.05.2013
deszcz 15-25 mm, miejscami 40 mm
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.