OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 51 - Burze, Przymrozki, Oblodzenie X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:2 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Data i godzina wydania: 12.04.2013 - godz. 12:30

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: SHO Kraków BPH O/Kraków IMGW PIB

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:2

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 13:00 dnia 12.04.2013 do godz. 21:00 dnia 13.04.2013

Obszar: Województwo świętokrzyskie

Przebieg: W związku z utrzymującymi się dodatnimi temperaturami powietrza, spływem wód roztopowych oraz prognozowanymi opadami deszczu w zlewni Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich z możliwością przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. Na Koprzywiance w Koprzywnicy oraz na Łagowiance w Mosze wzrost poziomu wody przy przekroczonych stanach alarmowych. Na Wiśle w profilu Sandomierz spodziewane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego, natomiast w profilu Zawichost wzrost przy przekroczonym stanie ostrzegawczym.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech

Wiadomość SMS:

IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBR.Z PRZEKROC.ST.ALARM/3 woj.swietokrzyskie od13:00/12.04.do21:00/13.04.2013 Nida,Cz.Staszwska,Koprzywianka,Kamienna-przekr.ostrzeg.i alarm