Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTZREŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 26.02.2012 - godz. 10:33
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: SHO Kraków BPH O/Kraków IMGW PIB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:10
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 26.02.2012 do godz. 12:00 dnia 27.02.2012
Obszar: Wisła poniżej ujścia Wisłoki, zlewnia Wieprza oraz Bugu (lubelskie)
Przebieg: W ciągu najbliższej doby, w związku ze spływem wód roztopowych, na Wiśle poniżej ujścia Wisłoki po profil Dęblin, spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie (w Sandomierzu, Zawichoście i Annopolu) powyżej stanów ostrzegawczych.
W zlewni Wieprza prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, a na Krznie w Malowej Górze (zlewnia Bugu) powyżej stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech

Wiadomość SMS:
IMGW PIB OSTRZEGA:PRZEKR ST OSTRZ/2 wisla, zl wieprza i bugu (lubelskie) od12:00/26.02.do12:00/27.02.2012 lok.przek.st.ostrz.i alarm(krzna)