OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 51 - Burze, Przymrozki, Oblodzenie X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 100 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Bobrza)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 100

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 14:28 dnia 20.02.2024 do godz. 08:00 dnia 21.02.2024

Obszar: Bobrza (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych prognozowane są wzrosty poziomu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na stacji hydrologicznej w Słowiku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.