Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 11:00 dnia 11.12.2023 do godz. 11:00 dnia 12.12.2023

Obszar: Pilica do Zb. Sulejów (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz dalszym topnieniem pokrywy śnieżnej, w zlewni Pilicy przewiduje się wzrost stanu wody, na Czarnej w Januszewicach powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Brak.