OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 359 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 359

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 08:02 dnia 17.11.2023 do godz. 21:00 dnia 17.11.2023

Obszar: Zlewnia Bobrzy (świętokrzyskie)

Przebieg: W wyniku spływu wód opadowych na Bobrzy w Słowiku spodziewany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.