OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:18 dnia 23.09.2023 - Silny deszcz z burzami

Zasięg komunikatu w województwie

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:18 dnia 23.09.2023

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Silny deszcz z burzami

Obszar: województwo świętokrzyskie

powiaty: buski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, staszowski

Sytuacja meteorologiczna: Opady deszczu związane z pofalowanym frontem atmosferycznym, nasuwającym się od południowego zachodu, opóźnią się. Największe natężenie opadów prognozowane jest w godzinach popołudniowych i nocnych.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany

Pliki do pobrania