Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 338 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie)]

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 338

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 10:00 dnia 23.09.2023 do godz. 15:00 dnia 24.09.2023

Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym (w południowej części województwa punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.