OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 129 - gwałtowne wzrosty stanów wody [dolna część zlewni Nidy i Czarnej (Staszowskiej) oraz zlewnia Koprzywianki]

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 129

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 07.06.2023 do godz. 23:00 dnia 07.06.2023

Obszar: dolna część zlewni Nidy i Czarnej (Staszowskiej) oraz zlewnia Koprzywianki (świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).