Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Kamiennej)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 105

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 15:00 dnia 19.05.2023 do godz. 01:00 dnia 21.05.2023

Obszar: Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Kamiennej (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Przebieg: W wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle w profilach Sandomierz i Zawichost spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Wiśle w profilu Koło poziom wody będzie wzrastał przy stanie zbliżonym do ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Barbara Olearczyk-Siwik