Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 104 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 104 z dnia 19.05.2023

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 09:22 dnia 20.05.2023 do godz. 09:00 dnia 21.05.2023

Obszar: Rzeka Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych na Nidzie w Pińczowie spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Zmiana dotyczy czasu obowiązywania ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Aleksandra Chamerlińska-Kulka


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 104

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 10:01 dnia 19.05.2023 do godz. 10:00 dnia 20.05.2023

Obszar: Rzeka Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych na Nidzie w Pińczowie spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Barbara Olearczyk-Siwik