Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 98 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie)]

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 98 z dnia 17.05.2023

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 18.05.2023 do godz. 10:00 dnia 19.05.2023

Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie)

Przebieg: Na skutek spływu wód opadowych spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Punktowo w zlewni górnej Kamiennej istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Zmiana dotyczy  przebiegu oraz czasu obowiązywania ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
leksandra Chamerlińska-Kulka