Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 67 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 67 z dnia 11.03.2023

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 13:30 dnia 12.03.2023 do godz. 14:00 dnia 13.03.2023

Obszar: Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych na Nidzie, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w profilu Pińczów.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy czasu obowiązywania oraz treści przebiegu zjawiska. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin
 


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 67

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 19:00 dnia 11.03.2023 do godz. 14:00 dnia 12.03.2023

Obszar: Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych na Nidzie, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w profilu Pińczów.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Barbara Olearczyk-Siwik