OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 51 - Burze, Przymrozki, Oblodzenie X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat meteorologiczny z godz. 00:25 dnia 21.01.2023 - Intensywne opady śniegu, Oblodzenie

Zasięg komunikatu w województwie

Komunikat meteorologiczny z godz. 00:25 dnia 21.01.2023

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Intensywne opady śniegu, Oblodzenie

Obszar: województwo świętokrzyskie

powiaty: buski, kazimierski, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, staszowski

Sytuacja meteorologiczna: W regionie występują opady śniegu o natężeniu 1-3 cm/h, które powodują ograniczenie widzialności do 400-800 m. Strefa tych najintensywniejszych opadów przesunie się na północny zachód, będą one także stopniowo słabnąć. Miejscami temperatura gruntu wynosi około 0°C, ale w trakcie opadów może spadać, co lokalnie spowoduje oblodzenie.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.