Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 29 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 95 z dnia 07.12.2022

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 09:10 dnia 08.12.2022 do godz. 12:00 dnia 09.12.2022

Obszar: Czarna (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych w zlewni Czarnej przewiduje się dalszy wzrost stanu wody, w Januszewicach powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia czasu obowiązywania.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Marcin Dominikowski


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 95 z dnia 06.12.2022

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 07:50 dnia 07.12.2022 do godz. 10:00 dnia 08.12.2022

Obszar: Czarna (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych w zlewni Czarnej przewiduje się dalszy wzrost stanu wody, w Januszewicach powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: Zmiana dotyczy treści ostrzeżenia oraz przedłużenia czasu obowiązywania.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Magdalena Miętek


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 06.12.2022 do godz. 08:00 dnia 07.12.2022

Obszar: Czarna Włoszczowska (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu w zlewni Czarnej Włoszczowskiej przewiduje się wzrost stanu wody, w Januszewicach powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Magdalena Pachocka