Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 91 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnia Pilicy)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 91

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 09:30 dnia 10.09.2022 do godz. 09:30 dnia 11.09.2022

Obszar: Zlewnia Pilicy (łódzkie, świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z występującymi i prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, na Pilicy i jej dopływach przewiduje się wzrosty stanów wody, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Michał Ceran