Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 205 - Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody (Nida)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 205 z dnia 10.09.2022

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 08:00 dnia 11.09.2022 do godz. 17:00 dnia 11.09.2022

Obszar: Nida (świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania silnych opadów deszczu w tym także o charakterze burzowym, punktowo w miejscu wystąpienia opadu spodziewane są wzrosty poziomu wody. W zlewni górnej Nidy w miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość ponownego przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru, czasu obowiązywania oraz treści Ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Barbara Olearczyk-Siwik


Nazwa biura: prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 205

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 08:30 dnia 10.09.2022 do godz. 08:00 dnia 11.09.2022

Obszar: Zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej  (świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania silnych opadów deszczu w tym także o charakterze burzowym, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu w tym także o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Karolina Wolanin