Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 198 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 198

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 20:16 dnia 08.09.2022 do godz. 10:00 dnia 09.09.2022

Obszar: Zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej  (świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania silnych opadów deszczu w tym także o charakterze burzowym, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu w tym także o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Karolina Wolanin