Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 139 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Nida, Czarna, Koprzywianka, Kamienna oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 139

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 13:00 dnia 30.07.2022 do godz. 12:00 dnia 31.07.2022

Obszar: Nida, Czarna, Koprzywianka, Kamienna oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu oraz burzami, spodziewane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne do strefy stanów wysokich. Punktowo w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów (zwłaszcza w zlewni górnej Nidy) istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Barbara Olearczyk-Siwik