OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Gwałtowny wzrost stanów wody

świętokrzyskie, Zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej, gwałtowne wzrosty stanów wody

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Punktowo w zlewniach kontrolowanych (w szczególności w górnej części zlewni Nidy), w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.