OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 92 - Upał, Burze z gradem Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Pilicy) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 92 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 43 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zlewnia Bobrzy)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 43

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 17:31 dnia 25.05.2022 do godz. 23:00 dnia 25.05.2022

Obszar: zlewnia Bobrzy (świętokrzyskie)

Przebieg: Na skutek spływu wód opadowych obserwuje się wzrosty poziomu wody, w strefie stanów wysokich. Na Bobrzy w Słowiku istnieje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia lub przekroczona stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Artur Franczyk