OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 92 - Upał, Burze z gradem Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Pilicy) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 92 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:49 dnia 25.05.2022 - Silny deszcz z burzami

Zasięg komunikatu w województwie

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:49 dnia 25.05.2022

Nazwa biura IMGW-PIB: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Silny deszcz z burzami

Obszar: województwo świętokrzyskie

powiaty: jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski

Sytuacja meteorologiczna: Z południa na północ przemieszcza się strefa opadów deszczu, których nateżenie miejscami wynosi od 2 do 5 mm/10 minut. Prognozowana godzinowa suma opadów punktowo osiągnie do 10 - 15 mm.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Pliki do pobrania