OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 92 - Upał, Burze z gradem Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Pilicy) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 92 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat meteorologiczny z godz. 03:20 dnia 24.05.2022 - Przymrozki

Zasięg komunikatu w województwie

Komunikat meteorologiczny z godz. 03:20 dnia 24.05.2022

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Przymrozki

Obszar: województwo świętokrzyskie

powiaty: buski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki, staszowski

Sytuacja meteorologiczna: Lokalnie przy gruncie temperatura zaczęła spadać poniżej 0°C. W ciągu najbliższych dwóch godzin prognozuje się dalszy spadek temperatury przy gruncie do około -2°C. Po wschodzie słońca temperatura zacznie stopniowo rosnąć.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Pliki do pobrania