OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 92 - Upał, Burze z gradem Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Pilicy) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 92 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 72 - Przymrozki

Zasięg ostrzeżeń w województwie

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 72
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 22:23 dnia 23.05.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(53), Kielce(54), kielecki(54), opatowski(52), ostrowiecki(52), sandomierski(52), starachowicki(52), staszowski(52)

Ważność: od godz. 23:00 dnia 23.05.2022 do godz. 07:00 dnia 24.05.2022

Prawdopodobieństwo: 75%

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 4°C, lokalnie przy gruncie do -2°C.

Uwagi: Brak.

Pliki do pobrania