Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 39 - gwałtowne wzrosty stanów wody (Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 39

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 00:00 dnia 21.05.2022 do godz. 08:00 dnia 21.05.2022

Obszar: Zlewnia: Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej  (świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych (w szczególności w górnej części zlewni Nidy).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Karolina Wolanin