OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 92 - Upał, Burze z gradem Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Pilicy) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 92 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Przymrozki

Zasięg ostrzeżeń w województwie

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 66
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 00:23 dnia 19.05.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(50), jędrzejowski(48), kazimierski(49), Kielce(51), kielecki(51), konecki(49), opatowski(49), ostrowiecki(49), pińczowski(50), sandomierski(49), skarżyski(50), starachowicki(49), staszowski(49), włoszczowski(49)

Ważność: od godz. 00:30 dnia 19.05.2022 do godz. 06:00 dnia 19.05.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -2°C.

Uwagi: Brak.

Pliki do pobrania