OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 92 - Upał, Burze z gradem Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Pilicy) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 92 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat meteorologiczny z godz. 02:33 dnia 18.05.2022 - Przymrozki

Zasięg komunikatu w województwie

Komunikat meteorologiczny z godz. 02:33 dnia 18.05.2022

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Przymrozki

Obszar: województwo świętokrzyskie

powiaty: Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski

Sytuacja meteorologiczna: Lokalnie obserwuje się spadek temperatury do około 1°C, przy gruncie do -4°C. W najbliższym czasie przewiduje się dalsze utrzymywanie się temperatury przy gruncie poniżej 0°C.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Pliki do pobrania