OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 92 - Upał, Burze z gradem Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Pilicy) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 92 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Burze z gradem

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i staszowski.
Prognozowane i obserwowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.