Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:31 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:31

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 00:00 dnia 19.05.2021 do godz. 09:00 dnia 20.05.2021

Obszar: Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki (małopolskie, świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w profilach Karsy oraz Szczucin.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Przemysław Plewa