Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:6 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych Rzeka Kamienna po zbiornik Brody Iłżeckie (świętokrzyskie)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:6

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 15:19 dnia 17.04.2021 do godz. 09:00 dnia 18.04.2021

Obszar: Rzeka Kamienna po zbiornik Brody Iłżeckie (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych na Kamiennej w profilach Bzin oraz Wąchock spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniami stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Na pozostałym obszarze nadal obowiązuje Informacja numer 27. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Barbara Olearczyk-Siwik