Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Wezbranie stany ostrzegawcze (Wisła)

Od 26/27.02 do 28.02 na Wiśle spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, w Zawichoście powyżej stanu ostrzegawczego.

W związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Zawichost.