Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:16 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:16 z dnia 26.02.2021

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 18:00 dnia 28.02.2021 do godz. 12:00 dnia 01.03.2021

Obszar: Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej  (świętokrzyskie, lubelskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w profilu Zawichost.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia okresu ważności oraz aktualizacji prognozowanego przebiegu zjawiska.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Karolina Wolanin


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:16

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 18:00 dnia 26.02.2021 do godz. 18:00 dnia 28.02.2021

Obszar: Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej (świętokrzyskie, lubelskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Zawichost.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Artur Franczyk