Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Uwaga! SMOG

W dniu 24 lutego na części woj. świętokrzyskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).

Prognozowane na dzień 24.02.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kielce i powiat kielecki.
Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.