Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Gęsta mgła

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach

Województwo świętokrzyskie wszystkie powiaty.
Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.