INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie dk S7k, kier Warszawa

Utrudnienie na dk S7k, odcinek w. Kielce Zachód - w. Kielce Północ Zablokowany jeden pas ruchu

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7k
3. Pikietaż: 0+500
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kielce Zachód - w. Kielce Północ
5. Kierunek: Warszawa
6. Miejscowość zdarzenia: obwodnica Kielc
7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia
8. Opis zdarzenia: pożar pojazdu, trwa akcja gaśnicza
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 osobowy
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Zablokowany prawy i awaryjny pas, ruch odbywa się lewym pasem.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1
15. Data powstania zdarzenia: 2020-06-05
16. Godzina powstania zdarzenia: 11:15
17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: