Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Gęsta mgła

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, kazimierski, sandomierski i staszowski.
Prognozuje się gęste mgły, miejscami marznące, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.