Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Uwaga! SMOG

Prognozowane na dzień 19.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat staszowski. Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszcz

Prognozowane na dzień 19.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat staszowski.
Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.