Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:8 - gwałtowne wzrosty stanów wody

Data i godzina wydania: 02.06.2018 - godz. 11:56

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:8

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.06.2018 do godz. 06:00 dnia 03.06.2018

Obszar: Zlewnia Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W miejscach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich bądź do dolnej części strefy stanów wysokich. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, zjawisko może mieć charakter gwałtowny z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin