Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na S74; Kielce-Cedzyna

Utrudnienie na S74; Kielce-Opatów; km. 0+800 - 6+500; Kielce-Cedzyna; koszenie traw; zajęty lewy pas ruchu w kierunku Cedzyny; do godz. 15.30

Utrudnienie na S74; Kielce-Opatów; km. 0+800 - 6+500; Kielce-Cedzyna; koszenie traw; zajęty lewy pas ruchu w kierunku Cedzyny w miejscu prowadzenia robót; koszenie traw potrwa do godz. 15.30