Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na DK 74 m. Skorzeszyce

Zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Kielc na 101+200km. DK74 w m.Skorzeszyce.Policja kieruje ruchem ,przewidywany czas utrudnienia: do 2h

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: DK 74
3. Odcinek drogi ograniczony miejscowościami: Kielce –Opatów
4. Kilometraż zdarzenia: ok. 101+200
5. Miejscowość najbliższa miejsca zdarzenia: Skorzeszyce
6. Rodzaj zdarzenia: zderzenie 2 pojazdów osobowych
7. Rodzaj pojazdów: 2 samochody osobowe
8. Liczba rannych: 2
9. Liczba zabitych: 0
10. Rodzaj utrudnień: zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Kielc
11. Przewidywany czas utrudnienia: do 2h
12. Rodzaj wprowadzonych zmian w organizacji ruchu: Policja kieruje ruchem