Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie DK 74 m. Miedzierza

Zablokowana droga DK74 na 51km Sulejów- Kielce w m. Miedzierza.Wprowadzono objazd przez miejscowość Miedzierza.Czas utrudnienia: ok. 2h

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 74
3. Odcinek drogi ograniczony miejscowościami: Sulejów-Kielce
4. Kilometraż zdarzenia: 51
5. Miejscowość najbliższa miejsca zdarzenia: Miedzierza
6. Rodzaj zdarzenia: zderzenie pojazdów
7. Rodzaj pojazdów: 2 samochody osobowe
8. Liczba rannych: 1
9. Liczba zabitych: 0
10. Rodzaj utrudnień: zablokowana droga
11. Przewidywany czas utrudnienia: ok. 2h
12. Rodzaj wprowadzonych zmian w organizacji ruchu: wprowadzono objazd przez miejscowość Miedzierza