Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

wezbranie stany alarmowe

W ciągu dnia oraz w nocy na Czarnej Nidzie oraz Nidzie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz alarmowych.

W wyniku pracy urządzeń hydrotechnicznych, na Czarnej Nidzie oraz w środkowym i dolnym biegu Nidy, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Na Czarnej Nidzie w profilu Tokarnia, istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego, a w profilach: Brzegi oraz Pińczów na Nidzie, stanu alarmowego. Na Czarnej Nidzie w Morawicy poziom wody utrzymywać się będzie powyżej stanu alarmowego.