Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:4 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:4

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 08:45 dnia 30.04.2017 do godz. 15:00 dnia 01.05.2017

Obszar: zlewnia Nidy (świętokrzyskie)

Przebieg: W wyniku pracy urządzeń hydrotechnicznych, na Czarnej Nidzie oraz w środkowym i dolnym biegu Nidy prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Na Czarnej Nidzie w profilu Tokarnia, istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego, a w profilach: Brzegi oraz Pińczów na Nidzie, stanu alarmowego. Na Czarnej Nidzie w Morawicy poziom wody utrzymywać się będzie powyżej stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W dalszym ciągu obowiązuje Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:22

Dyżurny synoptyk hydrolog: Aleksandra Chamerlińska-Kulka