Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

wezbranie stany ostrzegawcze

W ciągu dnia na Wiśle wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

W związku z przemieszczającą się falą wezbraniową, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w profilach: Karsy, Sandomierz oraz Zawichost. Na dopływach Wisły na terenie województwa stany wody stopniowo będą się stabilizować, przy przekroczonych obecnie stanach ostrzegawczych i alarmowych. Wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, spodziewany jest jedynie w środkowym oraz dolnym biegu Nidy, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Brzegach.