Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie DK 74 m. Górno

Zamknięty pas ruchu w kierunku Opatów - Kielce na 96+600 km DK74 w m. Górno.Przewidywany czas utrudnienia: do 3h

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: DK 74
3. Odcinek drogi ograniczony miejscowościami: Opatów - Kielce
4. Kilometraż zdarzenia: 96+600
5. Miejscowość najbliższa miejsca zdarzenia: Górno
6. Rodzaj zdarzenia: potrącenie pieszego
7. Rodzaj pojazdów: 1 samochód osobowy
8. Liczba rannych: 1
9. Liczba zabitych: 0
10. Rodzaj utrudnień: zamknięty pas ruchu w kierunku Kielc
11. Przewidywany czas utrudnienia: do 3h
12. Rodzaj wprowadzonych zmian w organizacji ruchu: w kierunku Kielc objazd DW 752 i drogami lokalnymi, w kierunku na Opatów ruch odbywa się normalnie