Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

utrudnienie DK 7 m. Chęciny

Zablokowany pas ruchu w kierunku Kielce-Jędrzejów na 562+600km. DK7 w m. Chęciny.Policja kieruje ruchem wahadłowo,czas utrudnienia: do 2h

. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: DK 7
3. Odcinek drogi ograniczony miejscowościami: Kielce - Jędrzejów
4. Kilometraż zdarzenia: 562+600
5. Miejscowość najbliższa miejsca zdarzenia: Chęciny
6. Rodzaj zdarzenia: awaria autobusu
7. Rodzaj pojazdów: 1 x autobus
8. Liczba rannych: -
9. Liczba zabitych: -
10. Rodzaj utrudnień: zablokowany pas ruchu w kierunku Kielc
11. Przewidywany czas utrudnienia: do 2h
12. Rodzaj wprowadzonych zmian w organizacji ruchu: Policja kieruje ruchem wahadłowo