Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na S7f; m. Zalezianka

Utrudnienie na S7f; Skarżysko-Kielce; km. od 13+900 do 13+600; m. Zalezianka; wymiana barier; zajęty prawy pas jezdni do Kielc; utrudnienie do godz. 15.00

Utrudnienie na S7f; km. od 13+900 do 13+600; Skarżysko - Kielce; m. Zalezianka; wymiana barier energochłonnych; zajęty prawy pas ruchu na jezdni w kierunku Kielc; ruch lewym pasem; utrudnienie potrwa do godz. 15.00