Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Podsumowanie realizacji zadań obronnych w 2013

W dniu 18 grudnia 2013 r w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się odprawa rozliczeniowo-zadaniowa, na której dokonano ocena realizacji zadań obronnych wykonywanych w organach samorządu terytorialnego i w przedsiębiorstwach w 2013 roku oraz ukierunkowano działalność obronną i szkoleniową na 2014 rok.

W naradzie uczetniczycli pracownicy prowadzący sprawy obronne w organach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego oraz pracownicy prowadzący sprawy obronne w przedsiębiorstwach wykonujących zadania obronne w województwie świętokrzyskim.

Podczas narady:

  • Dokonano oceny stanu działalności obronnej i szkoleniowej realizowanej w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie w 2013 roku.
  • Podsumowano kwalifikację wojskową prowadzoną  w 2013 roku oraz omówiono zasady przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w organach samorządu terytorialnego w 2014 roku.
  • Wskazano główne kierunki realizacji zadań wykonywanych w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie oraz główne kierunki szkolenia obronnego w 2014 roku, wynikające z aktów prawnych Wojewody Świętokrzyskiego.
  • Wyróżnieno pracowników osiągających najlepsze wyniki w działalności obronnej w organach samorządu terytorialnego w 2013 roku.