Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

XXI edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach organizuje XXI edycję „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętnośc